Eğitim Metodumuz

Kreş ve Gündüz Bakımevimizde Reggio Emilia Eğitim yaklaşımını benimsemekteyiz. Bu eğitim yaklaşımını samimi iletişimle yoğurarak oluşturduğumuz ilkelerimiz:

Çocukların birer “birey” olduklarına inanır, kendi özgün yetenekleri olan, üretebilen, güçlü birer varlık olduklarını biliriz. Bu nedenle çocuklarımızı dinler ve onlara güveniriz.

Kişiliklerinin doğuştan itibaren şekillendiğini aklımızdan çıkarmaz, bu nedenle sahip oldukları özelliklere saygı duyar ve yaşadıkları her anın kıymetini biliriz.

Çocuk, şekillendirilmesi gereken bir hamur değil, kendisiyle işbirliği kurulması gereken bir bireydir. Buradan yola çıkarak onun ihtiyaçlarını hep göz önünde bulundurur, aile-okul işbirliğine onu da dahil etmeye özen gösteririz.

Çocuğun farklı yöntemlerle, hayal gücünü kullanarak kendini ifade etmesinin önemser, buna imkan oluştururuz. Sorgulama ve araştırmasını teşvik ederiz.

Yarı yapılandırılmış çevre ile hem çocuğun sosyal becerilerinin doğal yollar ile oluşması ve gelişmesini sağlar, hem de bilimsel referanslarla düzenlenen oyun ve akademik çalışmalarla gelişimini destekleriz.

Öğrenme yaşantıları ve fırsat eğitimini önemseriz, çünkü çocukların yaşayarak öğrendiğini biliriz.

Eğitim ve öğretimin geliştirilmesinin önemini bilen öğretmenler ile sürekli araştırır, öğreniriz. Çünkü değişen dünyaya bu yolla uyum sağlayabileceğimizi biliriz.

Ailelerin çocuklarının gelişimi hakkında bilgi sahibi olmalarının, çocukların yaptığı çalışmaların değerinin yine çocuklara gösterilmesinin bir aracı olarak “belgelendirme yöntemi” kullanırız. Böylece çocuklarımızın öğrenme deneyimleri ile ilgili geniş bir arşiv oluşturmuş oluruz.

Çocukların gelişiminde okulda yapılanların aile katılımı ile tamamlanacağını bilir ve ailenin çalışmalara katkılarını önemseriz.

Tüm bu ilkelerin iyi bir organizasyonla hayata geçeceğini kabul eder ve programlarımızı bu bilinç ve titizlikle yaparız.