Ne için Okul Öncesi Eğitim?

Okul öncesi eğitimde; -Çocukların psiko-motor, bilişsel, sosyal, duygusal, kültürel gibi çok yönlü gelişimlerini destekleyici nitelikli eğitim ortamları hazırlanır. -Eğitim etkinlikleri hazırlanırken, çocukların yaşları, gelişim özellikleri, öğrenme hızları, ilgileri, gereksinimleri ve okulun çevresel koşulları dikkate alınır. -Çocukların beslenme, uyku, özbakım becerileri, doğru ve sağlıklı temel alışkanlıklar kazanmalarının yanında doğa sevgisiyle çevre duyarlılıkları da sağlanır. -Eğitim, çocukların sevgi, saygı, işbirliği, katılım, sorumluluk, yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştirici nitelikte olur. -Çocuklara eşit davranılır ve her çocuğun kendine özgü bir birey olduğu gözönünde bulundurulur. -Eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesinde belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı belirlenir ve planlamalar yapılırken, bu sonuçlar dikkate alınır. -Elverişsiz koşullardan, yoksun bölgelerden ya da farklı çevrelerden gelen çocuklar için ortak bir eğitim ortamı hazırlanır. -Oyun, çocuklar için en uygun, en etkili öğrenme yöntemidir. -Eğitim programları hazırlanırken, ailelerin ve çevrenin özellikleri dikkate alınır, aile katılımı sağlanır. -Çocuğun gelişimi ve okul öncesi eğitim programı düzenli olarak değerlendirilir.